Deep - TE
Corporate Startup
Synergize (CS - S)

Scale-up olma yolunda
uluslararası firmalar ile çalışma
fırsatı için hemen başvur!
Hemen Başvur
Son Başvuru Tarihi:
05.12.2022
DEEP TECH ENHANCER (DEEP-TE) projesi ve Corporate Startup Synergize (C-S S)
programı hakkında

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Hibe Programı tarafından desteklenen DEEP TECH ENHANCER (DEEP-TE), YASED üyesi uluslararası özel sektör kuruluşları ile ülkemizdeki derin teknoloji startupları arasında potansiyel iş birliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla yürütülen bir projedir.

Corporate Startup Synergize (C-S S) ise DEEP-TE projesinin bir faaliyeti olarak programa katılan YASED üyelerine ve girişimlere yönelik eğitimler, çevrimiçi etkinlikler ve bir Demo Günü etkinliğini de içeren yoğunlaştırılmış bir programdır.

 
YASED ÜYELERİNİ NELER BEKLİYOR?
Deep-TE projesi kapsamında yürütülen Corporate Startup Synergize (C-S S) programı, YASED üyesi firmalar ile geleceğin teknolojilerine yön veren derin teknoloji startuplarını buluşturarak yenilikçi teknoloji ve çözümlere yaklaştırmayı hedefliyor.
PROGRAM TAKVİMİ
YASED ÜYELERİ
Deep-Te Corporate Startup Synergize (C-S S) Programı, YASED üyesi firmalar ile geleceğin teknolojilerine yön veren derin teknoloji startuplarını buluşturarak yenilikçi teknoloji ve çözümlere yaklaştırmayı hedefliyoruz.
ETKİNLİKLER
Yased Ankara Meetup Afiş
Yased İstanbul Meetup Afiş
Yased İzmir Meetup Afiş
S.S.S

Girişiminiz belirtilen kriterlere uygun ise hemen başvur butonuna tıklayarak 13.11.2022
tarihine kadar başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Program başvuruları Ekim ayında başlayacak olup Aralık ayında gerçekleştirilecek Demo Day ile sona erecektir.

Programa; teknolojik yeterlilik seviyesi 6 ve üzeri olan, ürününü tamamlamış ve ticarileşmeye hazır, kurumlar tarafından belirlenen ihtiyaç alanları ve problem sahalarına yönelik teknolojileri ve Ar-Ge kapasitesi ile çözüm üretecek olan girişimler başvurabilir.

Tanımlanan ihtiyaç alanları ve inovasyon temalarına yönelik sahip olduğunuz teknoloji ve Ar-Ge kapasitesi ile çözüm üretecek startupların şirketle eşleşmesi sağlanacaktır.

Non-disclosure Agreement (NDA) - Gizlilik Anlaşması: Bir ilişki sebebi ile taraflardan birinin ticari ya da mesleki sırlarının diğerine verilmesi gerektiğinde yapılan ve en az iki taraf arasında akdedilen hukuki bir terimdir.

Proof of Concept (PoC): PoC süreci, startup tarafından geliştirilen teknolojinin/ürünün kullanım senaryosunun sahada test edildiği süreçtir.

Deal-Flow: Yatırım yapılabilir proje / VC’lere yeni yatırım fırsatlarının gelişi ya da proaktif olarak onların bu fırsatları tespit etmesi ile oluşan akıştır. Fırsatların ortaya çıkış hızını tanımlar.

Deep Dive: İç birimler ile yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan kurum odak alanlarının, ön kabul alan girişimcilere aktarıldığı ve girişimlerin sorularının yanıtlandığı toplantılar.

Use Case: Ön kabul alan girişimlerin, odak alanlarını hedefledikleri ürün ve yetkinliklerini kurumun birimleri ile paylaştıkları toplantılar.

Venture Capital (VC): Risk Sermayesi / Finansman gücü yeterli olmayan yeni girişimlerin yatırım fikirlerini gerçekleştirmelerine imkan sağlayan, hisse senedi karşılığında sermaye aktarımı sağlayan bir finansal kaynak sağlama yöntemidir.

Demo Day: Program iş birliğinin sonunda, tüm departmanların, yöneticilerin ve PoC sürecine katılan girişimlerin davet edildiği ve girişimlerin süreç boyunca kaydettikleri ilerlemeyi gösterdikleri etkinlik.

Due Diligence: Durum Tespiti / Yatırım yapılacak şirketin yatırım öncesi derinlemesine incelenmesidir.

Return of Investment (ROI): Yatırımın getirisi/ Yapılan yatırımın geri dönüşünü gösteren bir veridir. Yatırımcının şirketten çıkış yaparken elde ettiği kazanç ile şirket kurulum aşamasında yaptığı yatırım tutarı arasındaki farktır.

Private Equity: Karlılığı yüksek özel şirketlere ileri aşama yatırımları kapsayan yatırım aracıdır.

Investment Rounds (A, B, C): Yatırım, gelecekte gelir getirmesi veya değer kazanması umuduyla satın alınan bir varlık veya kalemdir.

Ticket Size: Toplam fon miktarının yarısının girişim sayısına bölünmesi ile elde edilen, VC’lerin ortalama yatırım miktarlarını ifade eden kavramdır.

Exit Strategy: Girişimci ya da yatırımcının, şirketin istenilen başarıya ulaşmasından sonra şirketteki haklarını ve hisselerini satma stratejisidir. Yatırımın geri dönüşü, karlılık gibi unsurlar dikkate alınır.

DERİN TEKNOLOJİ HABERLERİ
STARTUPLAR!

Deep-TE projesi kapsamında yürütülen Corporate Startup Synergize (C-S S) programı, yükselen startup’lara YASED üyesi uluslararası şirketlerle bir araya gelerek iş birlikleri kurma imkanları sunuyor. Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 6 ve üzerinde olan, derin teknoloji alanlarında çözümler sunan, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeli bulunan girişimcileri bekliyoruz.

Hemen Başvur
BİZE ULAŞIN
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

This project was funded by a grant from the U.S. Mission to Turkey. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.